Parazit Plus

Bylinná kúra urèená pre šetrnné preèistenie èriev psov a maèiek. Úèinná zmes bylín pomáha preèisti èrevá od plesní a parazitov a prispieva k celkovej podpore imunity.Zloženie: Palina obyèajná, tymián, žih¾ava, koreò horca, púpava lekárska – koreò a listy.

Katalógové číslo: 334 Kategórie: Značka:
Barfdog je odobrné poradenstvo v oblasti barfovania. Naše produkty si môžete kúpiť výlučne, len na naších predajniach.Predajne