Teľacie mäso hrubomleté

Katalógové číslo: 47 Kategórie: Značka:
Barfdog je odobrné poradenstvo v oblasti barfovania. Naše produkty si môžete kúpiť výlučne, len na naších predajniach.Predajne

Popis

Doplnkové krmivo pre spoloèenské zvieratá.

Tepelne neopracovaný výrobok, zmrazený. Zloženie: te¾acie mäso (90%) a produkty živoèíšneho pôvodu III. kat. bez konzervaèných látok.

Nutrièné hodnoty: bielkovina 19,2%, tuky a oleje 11,5%, popol 7,2%, vláknina 0,43%, 68% vlhkos.

 

Balenie: 1.00 kg

Vek: junior, adult, senior

Ve¾kos plemena: malé, stredné a ve¾ké plemená

 

Te¾ací orez s minimálnym pomerom mäkkých tkanív namletých na maximálnu zrnitos 15 mm. Jedná sa o najkvalitnejšie krmivo pre všetky plemená a vekové kategórie psov a maèiek. Vynikajúce ako štartovacie krmivo pre šteòatá. V porovnaním s ostatnými konkurenènými výrobkami rovnakého èi podobného názvu ide skutoène o mäsový orez hovädzieho mäsa.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1,2 kg